09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت لباس شویی در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت لباس شویی یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلو
۱ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ سفید مدل UN-8W Premium ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ سفید مدل UN-WL39P8W ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ نقره ای مدل UN-8S Premium ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ نقره ای مدل UN-WL39P8S ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲