09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت لباس شویی در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت لباس شویی سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلو
۱ ماشین لباس شویی سامسونگ 10 کیلوگرم کیودرایو مدل WD10N645R2X ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
8 کیلو
۲ ماشین لباس شوییی سامسونگ 8 کیلو ادواش مدل WW80T554DAN1 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
8 کیلو گرم
۳ ماشین لباس شویی سامسونگ 8 کیلو سفید 2021 WW80J5555FW1 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباس شویی 8 کیلو سامسونگ نقره ای 2021 مدل WW80J5555FX1 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۵ ماشین لباس شویی ادواش 8 کیلو سامسونگ WW80K5213WW ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلو
۶ ماشین لباس شویی سامسونگ 9 کیلویی ادواش بخاردار رنگ سفید WW90T554DAW ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلو گرم
۷ ماشین لباس شویی سامسونگ 9 کیلویی ادواش بخاردار WW90T554DAN ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلوگرم
۸ ماشین لباس شویی سامسونگ 9 کیلوگرم مدل WW90K54EOUX ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلویی
۹ لباسشویی 9 کیلویی ادواش سامسونگ مدل WW90T4540AE ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت لباس شویی ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباس شویی ال جی 10.5کیلو نیم رنگ نقره ای F4V710STS ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
10.5 کیلو
۲ ماشین لباس شویی ال جی 10.5/7 کیلو خشک کن رنگ سفید مدل WDV9142WRP ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۳ ماشین لباس شویی ال جی بخارشوردار 10.5 کیلو سفید رنگ مدل WV9142WRP ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۴ ماشین لباس شویی ال جی بخارشوردار 10.5 کیلو مشکی رنگ استیل مدل WV9142BRP ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
10.5 کیلوگرم
۵ ماشین لباس شویی ال جی 10.5 کیلوگرم رنگ نقره ای FH4G1JCHP6N ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
12/8 کیلو
۶ ماشین لباس شویی ال جی 12/8 کیلو 2021 مدل WDV1260WRP ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
12/8 کیلو
۷ ماشین لباس شویی ال جی 12/8 کیلو رنگ سفید 2021 مدل WDV1260WRP ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
16 کیلو
۸ ماشین لباس شویی ال جی 16 کیلو رنگ مشکی مدل T1666NEHT2 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۹ ماشین لباس شویی ال جی 16 کیلو رنگ سفید مدل T1666NEHT2 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
7 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباس شویی ال جی 7 کیلو سقید رنگ FH2J3QDNPO ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
8 کیلو
۱۱ ماشین لباس شویی ال جی 8 کیلو سقید رنگ FH2J3QDNPO ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلو گرم
۱۲ ماشین لباس شویی V5 ال جی 9 کیلو گرم F4V5VYP2T ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
9 کیلوگرم
۱۳ ماشین لباس شویی V5 ال جی 9 کیلو گرم F4V5VYP0W ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
F4V710STSE
۱۴ ماشین لباس شویی ال جی 10.5کیلو نیم رنگ سفید F4V710WTS ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
سیلور
۱۵ لباسشویی 10.5/7 کیلویی ال جی مدل WDV9142BRP ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
نقره ای
۱۶ لباسشویی 8 کیلویی ال جی مدل WV4149AVP ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷

لیست تازه ترین قیمت لباس شویی یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلو
۱ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ سفید مدل UN-8W Premium ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ نقره ای مدل UN-WL39P8S ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ سفید مدل UN-WL39P8W ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴ ماشین لباس شویی یونیوا 8 کیلو رنگ نقره ای مدل UN-8S Premium ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹