09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون-86 اینچ-الجی-مدل-UN851 ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
43
۲ تلویزیون ال جی 43 اینج 4K اسمارت UP8150 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳ تلویزیون ال جی 43 اینج 4k اسمارت 2021 43UP7550 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴ تلویزیون ال جی 43 اینج اسمارت LM6370 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل UQ8000 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
50
۶ تلویزیون 50 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۷ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۸ تلویزیون ال جی 50 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
50 اینچ
۹ تلویزیون 50 اینج ال جی 2022 مدل UQ8000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۰ تلویزیون 50 اینچ نانوسل ال جی 2022 50NANO846QA ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55
۱۱ تلویزیون 55 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۲ تلویزیون 55 اینج ال جی مدل UP8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۳ تلویزیون 55 اینج ال جی مدل UQ9000 PUD ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۴ تلویزیون ال جی 4k و اسمارت 55 اینج UP8150 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۵ تلویزیون‌ الد 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۶ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۷ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۸ تلویزیون ال جی اسمارت و 55BX OLED ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۹ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 55NANO80 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۰ تلویزیون ال جی 55 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۱ تلویزیون 65 اینج ال جی QNED90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۲ تلویزیون ال جی 55 اینج 4K اسمارت 55UP76006 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55 اینج
۲۳ تلویزیون ال جی55 اینج 4k اسمارت و un8060 4k ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55 اینچ
۲۴ تلویزیون 55 اینچ نانوسل ال جی 2022 55NANO846QA ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۵ تلویزیون-55-اینچ-ال-جی-2022-مدل-UQ8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۶ تلویزیون 55 اینچ 8K ال جی nano96 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل Up8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55 اینچ OLED
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 OLED اسمارت 4K مدل A1 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
60 اینچ
۲۹ تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل Up8000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65
۳۰ تلویزیون ال جی 65 اینج OLED مدل 2021 G1 ۶۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65
۳۱ تلویزیون 65 اینج ال جی و اسمارت 65UN711 4k ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65
۳۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 8k واسمارت NANO95 ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۳ تلویزیون ال جی اسمارت و 65BX OLED 4k ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۴ تلویزیون ال جی 65 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۵ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت 2021 مدل UP7800 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۶ تلویزیون 65 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۷ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت مدل UP81003 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۸ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۳۹ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۰ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۱ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینج اسمارت و UP7750 4k ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65 اینج
۴۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت UP8150 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65 اینچ
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل nano846qa ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 Up8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65 اینچ OLED
۴۵ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 2021 4K اسمارت مدل A1 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
75
۴۶ تلویزیون ال جی 75 اینج 4K اسمارت 2021 مدل UP7800 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۷ تلویزیون 75 اینج ال جی و اسمارت UN7180 4k ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۸ تلویزیون ال جی 75 اینج 4K اسمارت مدل UP81003 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴۹ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
75 اینچ
۵۰ تلویزیون_75_اینج_ال_جی_مدل_UQ9000 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۵۱ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO95 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۵۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 75nano846qa ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
75اینچ
۵۳ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO97 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
77
۵۴ تلویزیون ال جی 77 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
82
۵۵ تلویزیون 82 اینچ ال جی 2021 up8000 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
86
۵۶ تلویزیون ال جی 86 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
86 اینچ
۵۷ تلویزیون 86 اینچ 2021 ال جی مدل Up8000 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27
۱ مانیتور شیائومی 27 اینج2021 مدل RMMNT27NF ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۲ مانیتور گیمنگ 27 اینج شیائومی مدل Mi 2K Gaming ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
32
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت HD شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۴ تلویزیون شیائومی 32 اینج اسمارت مدل P1 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
34
۵ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
43
۶ تلویزیون شیائومی 43 اینج مدل L43M5-5ASP ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
43 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شیائومی 43 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L43M6-6AEU P1 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
50
۸ تلویزیون شیائومی 50 اینج مدل L50M6-6AEU P1 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55
۹ تلویزیون شیائومی 55 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۰ تلویزیون شیائومی 55 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L55M6-6AEU P1 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65
۱۱ تلویزیون شیائومی 65 اینج مدل L65M6-6AEU P1 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۲ تلویزیون شیائومی 4k و اسمارت مدل L65M5-5ASP 4s ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
75
۱۳ تلویزیون 75 اینج شیائومی 4k و اسمارت مدل L75M5-5ASP 4s ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۱۴ تلوزیون شیائومی 75 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
Mi 23.8
۱۵ مانیتور 23.8 اینج شیائومی Mi 23.8 Desktap Monitor 1c ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD مدل N_CLASS/T2S2 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
32 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون یونیوا 32 اینچ اسمارت 2021 مدل S-CLASS/S2T2 ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
42
۳ تلویزیون یونیوا 42 اینچ مدل S-Class/T2S2 ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
43
۴ تلویزیون یونیوا 43 اینج مدل S_CLASS/T2S2 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
۵ تلویزیون 43 اینج یونیوا 43U-Class/T2 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
50
۶ تلویزیون 50 اینج یونیوا 50U-Class/T2 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
55
۷ تلویزیون 55 اینج یونیوا 55U-Class/T2 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸
65
۸ تلویزیون یونیوا 65 اینج 4K مدل 65U-Class/T2 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون HD اسمارت SH32M8T ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
۲ تلویزیون 32 اینچ شینون مدل SH-32G4 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
42
۳ تلویزیون شینون 42 اینج فول اچ دی اسمارت SH42G6F ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
43
۴ تلویزیون 43 اینج شینون اسمارت مدل SH-43G4 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
50
۵ تلویزیون شینون 50 اینج اسمارت مدل SH50lCLASS ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
۶ تلویزیون 50 اینج شینون FULL HD اسمارت مدل SH50G6S ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
55 اینج 4K اسمارت
۷ تلویزیون 55 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
65
۸ تلویزیون 65 اینج شینون اسمارت مدل SH-65 VlDAA ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
75
۹ تلویزیون 75 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH75K9Q ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون 55 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-55HX750 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
65
۲ تلویزیون 65 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-65HX750 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴