09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون-86 اینچ-الجی-مدل-UN851 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
43
۲ تلویزیون ال جی 43 اینج اسمارت LM6370 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳ تلویزیون ال جی 43 اینج 4k اسمارت 2021 43UP7550 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴ تلویزیون ال جی 43 اینج 4K اسمارت UP8150 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل UQ8000 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۶ تلویزیون 43 اینچ الجی 2022 مدل UQ7500 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۷ تلویزیون نانوسل ال جی 43 اینچ 4K هوشمند ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۸ تلویزیون هوشمند 43 اینچ ال‌جی UQ81 4K ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
50
۹ تلویزیون 50 اینج ال جی مدل UQ9000 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۰ تلویزیون 50 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۱ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینج اسمارت و UP7750 4k ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50 اینج ال جی 2022 مدل UQ8000 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۳ تلویزیون50 اینچ UHD الجی 2022 مدل UQ7500 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۴ تلویزیون 50 اینچ نانوسل ال جی 2022 50NANO846QA ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
50اینچ
۱۵ تلویزیون 50 اینچ نانوسل ال جی مدل 50NANO796QA ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
55
۱۶ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۷ تلویزیون 55 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۸ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 55NANO80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۱۹ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینج اسمارت و UP7750 4k ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۰ تلویزیون‌ الد 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۱ تلویزیون ال جی 4k و اسمارت 55 اینج UP8150 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۲ تلویزیون ال جی 55 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
55 اینچ
۲۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل مدل 55nano796qa ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۴ تلویزیون ال ای دی 55 اینچ ال جی مدل UQ9100 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۵ تلویزیون LED اولد ال جی 55 اینچ C2 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۶ تلویزیون هوشمند 55 اینچ ال جی 2022 مدل UQ81 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 2022 مدل OLED55CS6LA ۴۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۸ تلویزیون 55 اینچ نانوسل ال جی 2022 55NANO846QA ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۲۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ UHD مدل UQ7500 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۰ تلویزیون-55-اینچ-ال-جی-2022-مدل-UQ8000 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۱ تلویزیون 55 اینچ 8K ال جی nano96 ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
60 اینچ
۳۲ تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل uq81 سال 2022 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
65
۳۳ تلویزیون نانوسل ال جی 65 اینچ مدل NANO79 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۴ تلویزیون ال جی 65 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۵ تلویزیون ال جی 65 اینج 8k واسمارت NANO95 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۶ تلویزیون 65 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۷ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت مدل UP81003 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۸ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت 2021 مدل UP7800 ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۳۹ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۰ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۱ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینج اسمارت و UP7750 4k ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
65 اینج
۴۳ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت UP8150 ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
65 اینچ
۴۴ تلویزیون LED اولد ال جی 65 اینچ C2 ۹۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۵ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ مدل OLED65CS6LA ۷۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2022 مدل 65UQ8000 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 UHD مدل UQ7500 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل nano846qa ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
70
۴۹ تلویزیون 70 اینج ال جی مدل UP7550 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
70 اینچ
۵۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی هوشمند اسمارت 2022 مدل uq81 ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
75 اینچ
۵۱ تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 75 اینچ 2022 مدل UQ 81 ۵۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۵۲ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO95 ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۵۳ تلویزیون_75_اینج_ال_جی_مدل_UQ9000 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 75nano846qa ۷۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
۵۵ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 2022 UQ8000 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
75اینچ
۵۶ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO97 ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
77 اینچ
۵۷ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 2022 مدل C2 ۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴
86 اینچ
۵۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل سری Nano79 ۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27
۱ مانیتور شیائومی 27 اینج2021 مدل RMMNT27NF ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
۲ مانیتور گیمنگ 27 اینج شیائومی مدل Mi 2K Gaming ۱۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
34
۳ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
43
۴ تلویزیون شیائومی 43 اینج مدل L43M5-5ASP ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
4S
۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4kو هوشمند L55M5-5APS ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
50
۶ تلویزیون شیائومی 50 اینج مدل L50M6-6AEU P1 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
55
۷ تلویزیون شیائومی 55 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L55M6-6AEU P1 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
۸ تلویزیون شیائومی 55 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
55 اینچ
۹ تلویزیون شیائومی 55 اینچ A2 مدل L55M7-EAME ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
65
۱۰ تلویزیون شیائومی 4k و اسمارت مدل L65M5-5ASP 4s ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
۱۱ تلویزیون شیائومی 65 اینج مدل L65M6-6AEU P1 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
75
۱۲ تلوزیون شیائومی 75 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
86 اینچ
۱۳ تلویزیون 86 اینچ شیائومی MAX مدل L86M7-ESME ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
Mi 23.8
۱۴ مانیتور 23.8 اینج شیائومی Mi 23.8 Desktap Monitor 1c ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ QLED سامسونگ 2022 مدل Q60B ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
40
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
43
۳ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 43 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ AU7000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۵ تلویزیون سامسونگ 43 اینج فول اچدی T5300 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
50
۶ تلویزیون 50 اینج سامسونگ BU8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۷ تلویزیون سامسونگ 50 اینج اسمارت و AU7000 4K ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ crystal 2022 مدل BU8500 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
55
۹ تلویزیون 55 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۰ تلویزیون 55 اینج سامسونگ اسمارت AU7000 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۱ تلویزیون 55 اینج سامسونگ BU8000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینج اسمارت و 55TU8500 4k ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۳ تلویزیون 55 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۴ تلویزیون 55 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 55tu8300 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
55 اینچ
۱۶ تلویزیون 55 اینچ CRYSTAL سامسونگ 2022 مدل BU8500 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۷ تلویزیون سامسونگ Q80B 2022 کیولد 55 اینچ ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۱۸ تلویزیون هوشمند 55 اینچی Q70B QLED 4K (2022) ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
55 اینچ QLED
۱۹ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل Q70A ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
58
۲۰ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
65
۲۱ تلویزیون 65 اینج سامسونگ BU8000 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینج اسمارت و AU7000 4K ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q90T ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۵ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 65 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۶ تلویزیون 65 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 65tu8300 ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
65 اینچ
۲۷ تلویزیون هوشمند 65 اینچ سامسونگ 2022 Q70B QLED ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED مدل Q80B 2022 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2022 مدل BU8500 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2022 QLED مدل Q60B ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
70
۳۱ تلویزیون سامسونگ 70 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
75
۳۲ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 75 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۳ تلویزیون سامسونگ 75 اینج اسمارت و AU7000 4K ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۴ تلویزیون 75 اینج سامسونگ BU8000 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
75 اینچ
۳۵ تلویزیون QLED سامسونگ 75 اینچ 2022 مدل Q60B ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۶ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2022 QLED مدل Q80B ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۷ تلویزیون 75 اینچ QLED سامسونگ 2022 مدل Q70B ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
85
۳۸ تلویزیون 85 اینج سامسونگ BU8000 ۸۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۳۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۱۰۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
85 اینچ
۴۰ تلویزیون QLED سامسونگ 85 اینچ 2022 مدل Q70B ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD مدل N_CLASS/T2S2 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
32 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون یونیوا 32 اینچ اسمارت 2021 مدل S-CLASS/S2T2 ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
43
۳ تلویزیون یونیوا 43 اینج مدل S_CLASS/T2S2 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
۴ تلویزیون 43 اینج یونیوا 43U-Class/T2 ۹/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
50
۵ تلویزیون 50 اینج یونیوا 50U-Class/T2 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
55
۶ تلویزیون 55 اینج یونیوا 55U-Class/T2 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون مدل SH-32G4 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
43
۲ تلویزیون 43 اینج شینون اسمارت مدل SH-43G4 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
50
۳ تلویزیون شینون 50 اینج اسمارت مدل SH50lCLASS ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
55 اینج 4K اسمارت
۴ تلویزیون 55 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
65
۵ تلویزیون 65 اینج شینون اسمارت مدل SH-65 VlDAA ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲
75
۶ تلویزیون 75 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH75K9Q ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۲