09187741107شریفی 09188544744 شریفی

لیست آخرین قیمت جارو رباتیک در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت جارو رباتیک سنکور در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
SENCOR
۱ جارو رباتیک سنکور SRV 4250SL ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۴
SRV 6250BK
۲ جارو رباتیک سنکور SRV 6250BK-EUE3 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۴
SRV 9250BK
۳ جارو رباتیک سنکور SRV 9250BK ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۴
SVC 7020VT
۴ جارو ربایک سنکور SVC 7020VT ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۴