09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت جارو رباتیک در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت جارو رباتیک سنکور در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
SENCOR
۱ جارو رباتیک سنکور SRV 4250SL ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
SRV 6250BK
۲ جارو رباتیک سنکور SRV 6250BK-EUE3 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
SRV 9250BK
۳ جارو رباتیک سنکور SRV 9250BK ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
SVC 7020VT
۴ جارو ربایک سنکور SVC 7020VT ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
سنکور
۵ جارو رباتیک سنکور مدل SRV 4000GD ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۶ جارو رباتیک سنکور مدل SRV 8550BK ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۷ جارو-رباتیک-سنکور-مدل-SRV-4200BKSR ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷

لیست تازه ترین قیمت جارو رباتیک شیائومی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
سفید
۱ جارو-رباتیک-هوشمند-شیائومی-Mop-2-Pro ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
سنکور
۲ جارو رباتیک شیائومی مدل Mop-2-Pro ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷