09187741107شریفی 09188544744 شریفی

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت 2021 مدل GC-F511ELDM/GCb514ELFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ یخچال ال جی ساید بای ساید نقره ای رنگ GC_L247SLKV ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
A782
۳ یخچال فریزر نقره ای ال جی GN-A782HLHU ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
G33
۴ یخچال ال جی ساید بای ساید GR-J34FWCHL DOOR IN DOOR ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
GC
۵ یخچال و فریزر ال جی رنگ سفید دوقلو GC_B414EQFM GC_F411EQDM ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
J247
۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید GC_J247 SLUV ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
j337
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-j337 CSBL ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
X247CSAV
۸ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
X29
۹ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
X334
۱۰ یخچال فریزر ال جی انساویو مددل GRX-334DPB ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رنگ سفید
۱۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 30 فوت رنگ سفید مدل GRM-832DHWL ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رنگ نقره ای
۱۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 30 فوت نقره ای رنگ مدل GRM-832DHWL ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG93 Ai304 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
KAN56V404
۲ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال سامسونگ ساید بای ساید رنگ نقره ای RS53K4600SA ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RF56
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ رومانو RF56N9040SL ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RR39_RZ32
۳ یخچال فریزر دوقلوی سامسونگ رنگ سفید RR39-RZ32 ۵۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RR39-RZ32
۴ یخچال فریزر دوقلوی سامسونگ رنگ نقره ای RR39-RZ32 ۵۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RS50
۵ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید سفید 30 فوت مدل RS50N3913BC ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913BC ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RS51
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
Rs65
۹ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل Rs65r54112c ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رنگ سفید
۱۰ یخچال سامسونگ رنگ سفید ساید بای ساید مدل RS71R54011L ۴۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رنگ نقره ای
۱۱ یخچال سامسونگ نقره ای رنگ ساید بای ساید مدل RS68A8820S9 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹