09187741107شریفی 09188544744 شریفی

لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت ساندبار ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
sn5y
۱ ساندبار ال جی SN5y ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
sn6y
۲ ساندبار ال جی SN6y ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت ساند بار سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سامسونگ 2021 مدل WH-Q700A ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
A450
۲ ساند بار سامسونگ 300 وات مدل HW- A450 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
HW_T450
۳ ساند بار سامسونگ HW_T450 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
HW-A650
۴ ساند بار سامسونگ 3.1 کاناله 2021 HW-A650 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت ساندبار سونی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سونی 1000 وات HT-S700RF ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ ساندبار سونی HT-S500RF ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
RT3
۳ ساندبار سونی 600 وات HT-RT3 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
S100
۴ ساندبار سونی 120 وات HT-S100f ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
V43D
۵ سیستم سونیV43 مدل MHC_43D ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینماخانگی ال جی LHD675 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
1000 وات
۲ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD657 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
5000 وات
۳ سیستم صوتی ال جی XBOOM ایکسبوم 5000 وات مدل CK99 ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
LHB675
۴ سینمای خانگی LG LHB675-4.2 Ch 3D Blu-Ray X ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سونی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساند بار سونی MHC_V90W ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ سینماخانگی سونی 1200 وات N9200 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت ساندبار ایوولی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
120 وات
۱ ساندبار 120 وات ایوولی مدل EVAUD-SB120B ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
160 وات
۲ اسپیکر ایستاده ایوولی 160 وات مدل EVAUD-PT160B ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
200 وات
۳ ساندبار ایوولی 200 وات مدل EVAUD-SB200B ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ ساندبار ایوولی 240 وات مدل SB241B ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
320 وات
۵ ساندبار ایوولی 320 وات مدل EVAUD-SB321 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
460 وات
۶ سینما خانگی 460 وات ایوولی مدل HT461 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
80 وات
۷ اسپیکر ایستاده 80 وات ایوولی مدل EVAUD-PT80B ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲