09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت ظرف شویی در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت ظرف شویی ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره 425 ال جی رنگ نقره ای مدل DFB425FP ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲ ماشین ظرف شویی 14 نفره رنگ نقره ای ال جی مدل DFB512FP ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳ ماشین ظرفشویی ال جی اینورتر 325 رنگ دودی 14 نفره مدل DFB325HD ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴ ماشین ظرف شویی ال جی اینورتر نقره ای رنگ 14 نفره مدل DFB325HS ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره 425 ال جی سفید رنگ مدل DFB425FW ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶ ماشین ظرف شویی 14 نفره ال جی مدل DFC532FP ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
14نفره
۷ ماشین ظرف شویی 14 نفره 512 ال جی رنگ سفید مدل DFB512FW ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ظرف شویی سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13 نفره
۱ ماشین ظرف شویی سامسونگ 13 نفره نقره ای رنگ مدل DW60M5050FS ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۵
۲ ماشین ظرف شویی سامسونگ 13 نفره رنگ سفید مدل DW60M5050FW ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۵
14 نفره
۳ ماشین ظرف شویی سامسونگ 14 نفره رنگ نقره ای DW60M6050FS ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۵
۴ ماشین ظرف شویی سامسونگ 14 نفره سفید مدل DW60H6050FW ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۵
14نفره
۵ ماشین ظر ف شویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M5070FS ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
5070
۶ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره سفید مدل DW60M5070FW ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ظرف شویی دوو در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرف شویی دوو 14 نفره رنگ سفید مدل DDW-M1411SGٌW ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲ ماشین ظرف شویی دوو 14 نفره رنگ نقره ای مدل DDW-M1412SGS ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ظرف شویی ویرپول در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرف شویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
استیل
۲ ماشین ظرفشویی ویرپول WFO3O41PLXUK ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
سیلور
۳ ماشین+ظرفشویی+ویرپول+سیلور WFO3P33DLXUK ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸