09187741107شریفی 09188544744 شریفی

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی ال جی 12000 MS-Q18APZE ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
18000
۲ کولر گازی اینورتر ال جی سرد وگرم AMP-18K 18000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
24000
۳ کولرگازی ال جی TQ24000 مدل Av246M ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال مکس 12000 اینورتر مدل GM_12000 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۳
24000
۲ کولر گازی جنرال مکس 24000 اینورتر مدل GM_24000 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۳

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18000
۱ کولر گازی سامسونگ AR24TVHYFWK/AF18000BTU/h ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۵
۲ کولر گازی دیواری سامسونگ AR9500T AC با 18000MDS ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۵
24000
۳ کولر گازی 24000 سامسونگ T3 مدل AR24TQHQGWK ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۵
۴ کولر گازی سامسونگ AR24TVHYFWK/AF24000BTU/h ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی زانتی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 زانتی سرد و گرم مدل ZMSA-12HO1RAFB ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
24000
۲ کولر گازی 24000 زانتی سرد و گرم مدل ZMSA-24HO1RAFB ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
30000
۳ کولر گازی 30000 زانتی سرد و گرم مدل ZMSA-30HOIRAFB ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال شکار لبخند 12000 مدل GNRR-12GRAA ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۶
18000
۲ کولر گازی جنرال شکار لبخند 18000 مدل GNRR-18GRAA ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۶
24000
۳ کولر گازی جنرال شکار لبخند 24000 مدل GNRR-24GRAA ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۶
300000
۴ کولر گازی جنرال شکار لبخند 30000 مدل GNRR-30GRAA ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۶

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی مابه در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی مابه 12000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
24000
۲ کولر گازی مابه 24000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹