09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی زانتی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 زانتی سرد و گرم مدل ZMSA-12HO1RAFB ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
24000
۲ کولر گازی 24000 زانتی سرد و گرم ZMSA-24HO1RAFB ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی جنرال شکار لبخند 12000 مدل GNRR-12GRAA ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
18000
۲ کولر گازی 18000 جنرال شکار لبخند مدل GNRR-18GRAA ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
24000
۳ کولر گازی جنرال شکار لبخند 24000 مدل GNRR-24GRAA ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
30000
۴ کولر گازی 30000 جنرال شکار مدل GNRR-30GRAA ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
36000
۵ کولر گازی جنرال شکار لبخند 36 هزار مدل GNR-360GW T3 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
حاره ای
۶ کولر گازی ایستاده 60 هزار جنرال شکار GNRT3-60LW-O ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد مدل GG-S12000 PLATiNUM ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
18000
۲ کولر گازی 18000 جنرال گلد مدل GG-S18000 PLATiNUM ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
24000
۳ کولر گازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000 PLATiNUM ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
30000
۴ کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل GG-S30000 ViTALLY ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
۵ کولر گازی 30000 جنرال گلد سرد و گرم مدل GG-S30000 PLATiNUM ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی بکو در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 بکو مدل BK22A 120 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
18000
۲ کولر گازی 18 هزار بکو مدل BNTH181 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 هایسنس مدل QAS-12HT ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
۲ کولر گازی پرتابل هایسنس مدل QAP-12HR ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
24000
۳ کولر گازی 24000 هایسنس مدل QAS-24H ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴
30000
۴ کولر گازی 30000 هایسنس مدل QAS-30H ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی وستینگ هاوس در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی 24000 وستینگ هاوس مدل WS24K11BCHO ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۴